PHỐI CẢNH DỰ ÁN NHÀ MÁY KCN AMATA

Phối cảnh dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Amata - Đồng Nai

Khách hàng: DNTN Đức Nhân
Khu vực: Đồng Nai

Phối cảnh dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Amata - Đồng Nai

Hạng mục: Phối cảnh Nhà xưởng - Công ty
Danh mục: THIẾT KẾ PHỐI CẢNH
icon back to top

BOOOM! We'll get right on that for ya

Gửi lời nhắn
Quý Danh:

Email:

Phone:

Message: