THIẾT KẾ PHỐI CẢNH CÂY XANH KHU KÝ TÚC XÁ CHUYÊN GIA CÔNG TY KCN

Bảng thiết kế phối cảnh cây xanh, công viên khu vực ký túc xá trong công ty dành cho các chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp.

Khách hàng: Cây xanh Cảnh Lâm Viên
Khu vực: Đồng Nai

Bảng thiết kế phối cảnh cây xanh, công viên khu vực ký túc xá trong công ty dành cho các chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp.

Hạng mục: Phối cảnh Cây xanh
Danh mục: THIẾT KẾ PHỐI CẢNH
icon back to top

BOOOM! We'll get right on that for ya

Gửi lời nhắn
Quý Danh:

Email:

Phone:

Message: