BỘ NHẬN DIỆN SẢN PHẨM NHỚT MIXIX

Thiết kế Bộ nhận diện Sản phẩm Nhớt Mixix.

Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV NHẬT KHANG
Khu vực: Đồng Nai

Thiết kế Bộ nhận diện Sản phẩm Nhớt Mixix. Bao gồm Name card, Thùng đựng sản phẩm, tem nhãn cho sản phẩm Nhớt 1 lít và 18 lít.

Hạng mục: Bộ Nhận diện Sản phẩm - Dịch vụ
Danh mục: THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU
icon back to top

BOOOM! We'll get right on that for ya

Gửi lời nhắn
Quý Danh:

Email:

Phone:

Message: